Telif Hakkı Politikası

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Telif Hakları ile ilgili zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Telif Haklarını gözden geçirmenizi ve değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.


Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.’ne (“Projet”) ait www.bulutkobi.io web sitesinin (“Site”) fikri ve sınai mülkiyet hakları Projet’e aittir.


Aksi belirtilmedikçe, sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Projet’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez. Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dahil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.


Sitede yer alan içeriğin bir parçası olarak sağlanan 3. şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dahil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.


Kullanıcılar tarafından siteye gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü kullanıcı içeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Projet ve 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dahil) kullanıcılara aittir.


Kullanıcı, web sitesinde veya diğer kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.


Kullanıcı, sitede kendisine sağlanan içerikler nezdinde yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.


Kullanıcı tarafından bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kullanıcı bütün yasal yükümlülüğü üstlenecektir, ayrıca Projet tüm yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.